نشست ی ۱۰

عنوان ارائه: بحث آزاد

نشست دهم، اولین نشست ی شیرازلاگ در سال ۹۴ بود که با حضور اکثریت اعضا و یک عضو جدید برگزار شد. در این نشست پیرامون موضوعات و فعالیت های هر فرد برای همایش اول اردیبهشت صحبت شد و همچنین مسئولیت ها و وظایف هر فرد مرور شد. در انتهای نشست نیز اعضا به بیان مشکلات خود و یافتن راه حل به کمک دیگر اعضا پرداختند.