نشست ی ۸

عنوان ارائه: بش اسکریپت

نشست ی هشتم لاگ با حضور دو عضو جدید در تاریخ ۱۱ اسفند ۹۳ برگزار شد. در ابتدای نشست مهشید درباره ی مرورگرهای متنی صحبت کرد و 4 نمونه از این مرورگرها را معرفی نمود. بعد از آن نیز نمونه هایی از funny commnad ها را نشان داد. از جمله:

$ sudo apt-get install aview

$ asciiview *

$ cowsay shirazlug

$ fortune | cowsay -f tux

سپس هادی بخش اول آموزش بش اسکریپت (Bash Scripting) را در این نشست آغاز کرد و درباره ی متغیر ها، شروط if ، if else، حلقه های for و while و قواعد نوشتاری آنها توضیح داد و مثال هایی را ارائه نمود. که بعضی از اعضا به صورت عملی مثال ها را پیاده سازی کردند. قرار است ادامه ی آموزش Bash Scripting در هفته ی آینده ارائه شود.

در بخش آخر نشست، اعضا به بیان مشکلات خود پرداختند و بقیه ی اعضا برای رفع آن راهکار ارائه دادند. همچنین برنامه ریزی و دعوت از اعضای لاگ برای کوهنوردی در تاریخ ۱۵ اسفند ۹۳ انجام شد.