نشست ی ۷

عنوان ارائه: OOP

نشست ی هفتم لاگ به روال هر هفته در سه بخش اصلی برگذار شد. 6 نفر از اعضای لاگ نیز در این نشست حاضر بودند.

در بخش اول ابتدا وظایف محول شده به هر فرد برای برگزاری دومین همایش نرم افزار آزاد در شیراز پیگیری شد و افراد پیشنهاد و اصلاحیه های خود را بیان نمودند.

سپس در بخش دوم نشست، هادی ابتدا به بیان کلیتی درباره ی شی گرایی در برنامه نویسی (Object Oriented Programing) پرداخت. سپس آقای پارساپور با افزودن توضیحاتی تکمیلی مبحث را با جزییات بیشتری باز کرد. از مباحث مطرح شده در زمینه ی OOP میتوان به اینکه شی چیست، چرا کلاس به وجود آمده، خاصیت ها و رفتارها در یک کلاس، encapsulation، polymorphism، inheritance اشاره کرد. البته مثالهایی هم برای ملموس شدن موارد گفته شده توسط هادی و آقای پارساپور عنوان شد.

بخش سوم و انتهایی نشست هم به بحث و گفتگو درباره ی تهیه ی یک معرفی نامه از لاگ و فعالیت هایی که تا کنون انجام داده برای انتشار در مجله ی سلام دنیا پرداخته شد.

photo_2015-02-24_02-25-46

[![photo_2015-02-24_02-25-15](img/6b7cf1ca- fdbb-11e6-86dd-a088b4d860141488289208.544109.jpg)](img/6b7cf1ca- fdbb-11e6-86dd-a088b4d860141488289208.544109.jpg)