نشست ۶

عنوان ارائه: دستورات کاربردی در ترمینال

نشست ششم لاگ با بحث و گفتگو درباره برگزاری همایش آغاز شد و همچنین با دعوت از شیرازلاگ برای شرکت در همایش نرم آزاد تکمیل شد.

در ادامه وحید پیرو آموزش دستورات ترمینال به بحث عملگرها در ترمینال پرداخت و با انجام دستورات به صورت عملی این مبحث را تمام کرد. رفع مشکلات فنی اعضا در بخش پایانی لاگ انجام شد.

730110846_72710 730111590_74329 730110796_73261