گودرز جعفری

عنوان ارائه: فعال در حوزه نرم‌افزار آزاد
توضیحات ارائه: گودرز جعفری فعال نرم‌افزار آزاد که از سال ۹۶ در شیرازلاگ فعال است.

گودرز جعفری


فعالیت‌های اجرایی در شیرازلاگ

  • راهبر منتخب شیرازلاگ در سال‌ ۹۷
  • فعالیت در تیم توسعه سایت شیرازلاگ
  • هماهنگی و برنامه‌ریزی جلسات و رویدادها
  • مدیریت و برنامه‌ریزی شبکه‌های اجتماعی شیرازلاگ

سایر فعالیت‌ها


راه‌های ارتباطی