حسام غیاثی

عنوان ارائه: فعال در حوزه نرم‌افزار آزاد
توضیحات ارائه: حسام غیاثی فعال نرم‌افزار آزاد است.

حسام غیاثی


فعالیت‌های اجرایی در تهران‎جاگ


سایر فعالیت‌ها

  • فعال در حوزه نرم‌افزار آزاد

راه‌های ارتباطی