امین بازگیر

عنوان ارائه: فعال در حوزه نرم‌افزار آزاد
توضیحات ارائه: امین بازگیر فعال نرم‌افزار آزاد است که از سال 95 در این حوزه فعالیت دارد.

امین بازگیر


فعالیت‌های اجرایی در تهران‎جاگ

  • فعالیت در تیم توسعه سایت تهران‌جاگ
  • هماهنگی و برنامه‌ریزی جلسات و رویدادها
  • مدیریت و برنامه‌ریزی شبکه‌های اجتماعی تهران‌جاگ
  • طراحی گرافیکی مورد نیاز تهران‌جاگ
  • مشارکت در پروژه‌ی مدیریت رویداد‌های تهران‌جاگ

سایر فعالیت‌ها

  • فعال در حوزه نرم‌افزار آزاد
  • هم‌بنیان‌گذار ایلام‌لاگ

راه‌های ارتباطی