رویدادها

اولین همایش نرم افزارهای آزاد با رویکرد سازمانی

این همایش به همت جامعه آزاد شیرازلاگ با همکاری دفتر استانداری فارس برگزار شد.